Elektricitet – en av de viktigaste innovationerna

En av de innovationer som har haft allra störst betydelse för människor är elektriciteten. Uppfinningen av el har i sin tur inneburit möjligheten att utveckla en mängd annan teknik. Datorer, betalsystem och avancerad sjukhusutrustning är bara några exempel på produkter som inte hade funnits utan elektricitet. När det kommer till elektricitet är säkerhet en viktigcontinue reading

Innovationer inom marknadsföring

Det pågår en ständig utveckling inom marknadsföring. Som företagare vill du naturligtvis nå dina kunder så pricksäkert som möjligt, både för att vara relevant och för att göra många försäljningar. Pricksäker marknadsföring Det kommer ständigt ut nya innovationer inom marknadsföring. Den viktigaste innovationen för dig som företagare är skräddarsydd och individualiserad marknadsföring. Istället för attcontinue reading

Att kunna höra

Som hörande människa kan det vara svårt att förstå hurdant det är att vara döv. Att inte kunna höra kan innebära att man lyssnar genom vibrationer i kroppen, genom fotsulorna eller kanske uppfattar vissa toner bara. Det är lätt att ta det givet att höra och glömma att det finns döva som inte kan höra.continue reading

Trägen vinner

Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig sin och andras framtid. Hen kan idag agera utifrån hur den förväntade morgondagen kommer att se ut. Det här har skapat både fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar. Det har gjort oss både till planetens härskare och sabotörer. Vi har en förmåga att, oavsett vad detcontinue reading

Idéer som gjort folk rika

Människan är av sin natur nyfiken och det är därför världen ser ut som den gör idag. Från ett enkelt liv i grottan skickas nu robotar till Mars och det går hela tiden framåt inom vitt skilda områden som medicin, arkitektur, underhållning och vardagsliv. I skrivande stund jobbar miljarder hjärnceller på nya idéer runt helacontinue reading

Det ligger i vår natur

Människan är en enda levande varelsen som kan föreställa sig framtiden. Hen kan i tanken planera för exempelvis morgondagen där andra djur samtidigt bara kan planera för nästa ögonblick. Denna antecipatoriska planering har både gjort oss människor till planetens härskare – och förstörare. Det här avseendet har gått hand i hand med den teknik somcontinue reading

Innovation och anställning

När det kommer till att anställa har många bilden av ett kontrakt mellan en privatperson och ett anställande bolag. Detta är något som har förändrats genom åren och en anställning kan numera innebära en mängd olika saker. Exempelvis kan personer ha flera olika anställningar samtidigt som de är direktör för ett eget bolag. En anställningcontinue reading