Det ligger i vår natur

Människan är en enda levande varelsen som kan föreställa sig framtiden. Hen kan i tanken planera för exempelvis morgondagen där andra djur samtidigt bara kan planera för nästa ögonblick. Denna antecipatoriska planering har både gjort oss människor till planetens härskare – och förstörare. Det här avseendet har gått hand i hand med den teknik somcontinue reading

Innovation och anställning

När det kommer till att anställa har många bilden av ett kontrakt mellan en privatperson och ett anställande bolag. Detta är något som har förändrats genom åren och en anställning kan numera innebära en mängd olika saker. Exempelvis kan personer ha flera olika anställningar samtidigt som de är direktör för ett eget bolag. En anställningcontinue reading