Den första datorn

Det står inte helt klart vilken maskin som ska räknas som den allra första datorn. Det handlar till stor del exakt hur man definierar en dator. Redan under 1940-talet kom det maskiner som man skulle kunna anse var den första datorn. Själva namnet ”dator” kom först på 1960-talet, av svensken Börje Langefors, som var professor i datalogi.

Ångmaskiner och datorer

1830 tillverkade Charles Babbage en ångdriven maskin som skulle kunnat bli den första datorn. Tyvärr blev resultatet aldrig riktigt bra så det hela stannade mest som en storslagen idé. Under det andra världskriget, över hundra år senare, byggdes i Tyskland en serie datorer och det är en av dem som man brukar ge titeln ”världens första dator”. Den var i sig själv digital och använde ettor och nollor precis som dagens datorer gör. I Sverige kom den första datorn i drift under 1950 -talet och då var det BARK (Binär Aritmetisk Relä Kalkylator) som gällde. Det här var en maskin som var programmerbar.

Musen och skärmen

Idag förknippar förstås många en dator med någon form av skärm. Idag är det ju så att skärmen är själva datorn när vi använder våra smarttelefoner och surfplattor. Från början var alltså datorn inte direkt användarvänlig utan det dröjde till en dator med namnet Xerox Alto år 1973. Det här brukar räknas som den första datorn med någon typ av användargränssnitt och där användaren använder en mus för att göra olika saker. Datorn blev aldrig spridd i samhället då den var otroligt dyr men satte ändå en viss standard för framtida persondatorer. Härifrån kom många idéer till bland annat Apples datorer som började på 80-talet. Då började man inse att det krävs en viss ”brygga” mellan hur datorer och människor fungerar. Utan ett bra användargränssnitt är datorer väldigt otympliga och till viss mån oanvändbara för den stora massan av människor.

När kom den första datorn?

Det är alltså svårt att helt avgöra när den första datorn kom och vem som kan ta åt sig äran. Flera av kandidaterna ovan skulle kunna passa in på begreppet ”världens första dator”. Det finns emellertid olika aktörer och företag som spelat en stor roll för åtminstone persondatorn och datorns inträdande i vanliga människors liv. Både Steve Jobs och Bill Gates har betytt massor inom det här området. Båda två har varit otroligt framgångsrika med Apple respektive Microsoft. De har båda följts åt och både tävlat som inspirerats av varandra under sina karriärer. Apple har med sina datorer och framgångsrika designkoncept med allt ifrån mobiltelefoner till surfplattor förändrat hur vi ser på datorer. Microsoft har med sin programvara som Word och Excel inneburit stora möjligheter för privatpersoner hur väl datorer har kunnat användas för att göra ett bra arbete.