Innovation och miljö

Innovation och teknik Innovation och teknik

Mode, miljö, innovation Mode, miljö, innovation

Miljöpåverkan, innovation och dess effekter

Den påverkan som sker på vår miljö påverkar oss alla på många olika sätt. Framför allt så påverkar den de människor som bor närmast hav eller de tektoniska plattorna. Detta i form av höjda havsnivåer och ökade jordskalv. Det faktum att de som bor närmast dessa zoner och är värst drabbade också är de som kommer på lösningar på de problem som finns borde inte komma som någon överraskning. De gör ju det av tvång, de har inga andra val än att vara innovativa, nytänkande. Ofta är det av nödvändighet som nya lösningar framkommer och detta gäller, som beskrivits ovan, även vår miljö.

I denna artikel tas några av de innovativa lösningar upp som folk har uppfunnit eller kommit fram till för att hjälpa miljön att återhämta sig efter människans inverkan på den. En av dessa lösningar är en av drönare som planterar träd och som är kapabel att plantera massvis med träd under kort tid. Därmed hjälper man till med att samla upp en del av all den koldioxid som samlats i atmosfären. Detta är otroligt intressant då bristen på träd är påtaglig. Man kan läsa mer i artikeln ovan om man är intresserad av att veta mer.

En annan innovation som det talas väldigt mycket om gäller våra hav. Många dokumentärer och liknande talar om hur man överfiskar och att havets naturliga balans därmed rubbas. En annan sak som också är illa är att våra hav innehåller ofantligt mycket plastavfall, vilket bryts ner och blir mikroplast som sedan fiskar och andra organismer får i sig. Dessa mikroplaster ansamlas också i de större fiskar och rovdjur som äter de mindre fiskarna. Ett sätt att lösa detta på har ett företag vid namn ”The Ocean Cleanup” kommit underfund med och det kan man läsa mer om på Svenska Dagbladets hemsida.

Med dessa saker så vill jag påpeka att det alltså finns lösningar och att om man samarbetar för att göra sin del för miljön så kommer vi tillsammans att kunna göra skillnad. Denna artikel är alltså med andra ord ett sätt att visa det positiva som kan ske när man väljer att göra saker för att hjälpa till. Om man vill veta mer och lära sig mer om olika klimatinnovationer för att få inspiration så har Svenska Dagbladet en hemsida om klimatinnovationer som är jättebra och som får en att bli inspirerad av allt som dessa personer gör för att hjälpa till.

Förhoppningen är att denna artikel gjort precis just det, inspirerat dig och fått även dig att vilja vara delaktig i att skydda och ta hand om vår miljö. Effekterna av detta återstår att se men det är ämnet för nästa artikel.

Tack för att du läst.

Effekter av innovation på miljön

Denna artikel tar upp vilka effekter de innovationer som man kommit fram med skulle kunna ha. Vi vet inte riktigt ännu hur de saker som togs upp i förra texten kommer att påverka vår miljö i praktiken och det kommer antagligen att ta tid innan man ser effekter av dem. Det man här kan tala om är vilka förändringar de skulle kunna bidra till. De saker som den typ av innovation som togs skulle kunna bidra med är alltså det som här kommer diskuteras.

Om vi börjar med att diskutera drönaren som kan plantera massvis med träd så är det otroligt bra på många sätt, förstås, och naturligtvis är det positivt men kanske inte odelat positivt. Detta eftersom det inte är enbart positivt att plantera en massa träd, det behövs också olika former och sorters träd. Var man planterar och tiden det tar för träd att växa spelar också stor roll här. Delvis för att det tar väldigt lång tid för träd att växa så kommer det också att ta tid att se effekterna av detta initiativ. Dock vet man att träd tar upp koldioxid och kan hjälpa till med det.

Det andra exemplet som användes i förra artikeln var ju exemplet med företaget som hade skapat en form av nät för att samla in plast som hamnat i havet av en eller annan anledning. Tanken här är att fånga plasten innan den börjar brytas ner, Det är ett väldigt bra initiativ men samtidigt bör man tänka på att det även kan finnas risker med detta. Om man skapar ett nät och fångar in plast så kan man undra vad risken är att även större fiskar och vattenlevande däggdjur fastnar i de näten och möjligtvis skadas. Dessa djur är också ofantligt viktiga för balansen i våra hav. förhoppningsvis har man tänkt på det och sett till att dessa nät är säkra.

För att sammanfatta så är alltså effekterna av just de saker som tagits upp svåra att avgöra. Det finns både positivt och negativt med båda projekten och det är fantastiskt att man kommit på dessa saker. Med det sagt så måste vi också alla hjälpas åt för att skapa en bestående förändring. Ni kan läsa mer om olika lösningar på klimatutmaningen om ni är intresserade av detta.

Nästa artikel handlar om vad ni kan göra hemma för att hjälpa till.

Tack för att ni hänger med i denna artikelserie.

Miljövänlig hemma

Vad kan man göra hemma för att se till att man gör så lite avtryck på miljön som möjligt? Det kommer diskuteras i denna text. En av de saker som kommer att tas upp är att välja elbolag, en annan är att tänka på vad man som konsument köper och hur det kan påverka företagens tänkande.

Låt oss börja med att diskutera den andra av de två sakerna. Som konsument gäller det nämligen att vara väldigt medveten om vad det är vi spenderar våra pengar på och hur dessa företag tänker. Många företag tänker nämligen inte på miljön så mycket som vi kanske hoppats. De som däremot gör det har ofta nya innovativa sätt att producera, förpackningar, kläder, apparater och annat som vi sedan använder. Att stötta de företag som faktiskt i praktiken försöker att göra gott för miljön är ett viktigt sätt att bidra som konsument.

Det andra sättet att bidra som också nämndes ovan är ju via det elbolag man väljer. Även här kommer ofta nya innovationer för att skapa den energi som vi människor inte bara behöver men också blivit vana vid sedan upptäckten. En medvetenhet om hur denna energi produceras och eventuella risker för miljöpåverkan är viktig att bära med sig när man funderar över bolag. Många bolag är också medvetna om kundernas tankar kring detta och producerar därför mer och mer så kallad ren el hela tiden. Man kan läsa mer om ren el och vad det innebär om man vill veta mer men dessa två steg är viktiga när det gäller vad vi kan göra för att hjälpa miljön, förutom att man källsorterar förstås.

Jag hoppas att detta varit till hjälp.

Innovationer inom teknikvärlden

Specifikt inom teknik och vad gäller mobiler, datorer och AI (artificiell intelligens), för att bara nämna några saker, finns en otrolig mängd innovationer som påverkar oss hela tiden. Innovationer inom teknik påverkar dessutom andra områden och olika yrken omkring oss. De påverkar vår vardag och alla möjliga aspekter av våra liv.

Till exempel så använder vi alla våra telefoner hela tiden till en enorm mängd olika saker. Det har ju hänt massor vad gäller detta på väldigt kort tid. Från telefoner som bara användes till att ringa eller skicka sms till de telefoner vi ser idag med möjlighet att utföra otroligt avancerade saker. Man kan utföra bankärenden och ladda ner appar till alla möjliga ändamål, bland annat.

Ett annat område där tekniken avancerat otroligt fort på grund av innovationer är inom medicin. Idag kan man utföra operationer och ta fram mediciner som man bara för några år sedan aldrig hade trott varit möjliga. Socialstyrelsen har en jättebra hemsida om detta kallad innovation i vård och omsorg om man är nyfiken på att veta mer. Det är helt fantastiskt att tänka på hur mycket det har förenklat och förbättrat våra liv. Innovationer är dock något som ofta kan användas på många olika sätt, vilket kommer att diskuteras mer i nästa artikel.

Risker med tekniska innovationer

Även om vi kommit väldigt långt och det finns väldigt oändligt många möjligheter med innovationer inom teknologi idag så kommer denna artikel även prata om några av riskerna som man också kan stöta på. En av de saker som just nu diskuteras en hel del är att tekniken blir allt mer framträdande och många oroar sig för att tekniken ska göra att jobb försvinner och att människor blir överflödiga på arbetsmarknaden. En annan rädsla som folk ofta har gäller AI (artificiell intelligens) och vilka risker den kan utgöra. AI blir ju allt mer populärt och nya saker uppfinns hela tiden.

Tech Worlds sida, AI – vad det är är en väldigt bra källa om önskar att läsa vidare.

Det finns också många ställen att hitta information kring risker och möjligheter med AI om man så vill. Så är dessa rädslor rationella? Både ja och nej. Det kommer nog alltid att finnas möjligheter för människor att hitta sätt att arbeta och att man alltid kan vara trygg med det. Däremot finns det risker som beskrivs på olika ställen (se länken ovan). Möjligheterna är däremot oändliga.

Tack för att ni läst.

Mode, miljö och innovation

Det finns massor av saker vad gäller mode som påverkar miljön väldigt mycket. Bland annat behandling av tyger, som till exempel färgning. Materialet i sig spelar också roll. Dessutom konsumerar vi plagg i en takt som vi tidigare aldrig sett och de skapas av människor som arbetar under horribla omständigheter för usla löner. Detta påverkar alltså inte bara miljön utan också andra människors levnadsvillkor.

Det finns dock innovationer som försöker motverka detta, förutom då att man som konsument måste vara försiktig med sina val av tillverkare. En av de saker som påverkar denna situation är just medvetenheten och kopplingen till sociala medier här är uppenbar.

Om du inte ser den kopplingen så kommer denna artikel att utforska kopplingen till denna typ av innovation inom teknik. Väldigt många av oss spenderar mycket tid på sociala medier och får massor av information där varje dag. Detta gäller även de företag vi handlar av och som vi väljer att stödja. Därmed får vi också information om hur plaggen vi köper tillverkas och hur det påverkar miljön. Det svåra är när företag inte är öppna med detta men det kommer jag diskutera mer i nästa artikel. Detta är alltså också något som man som konsument, vilket jag nämnde innan, måste vara försiktig med. Alla färger och andra behandlingar som man utför på de material som sedan används till att skapa olika plagg, men också andra saker som används för själva plaggen, spelar en enorm roll här. Det finns många sätt att skapa en miljövänlig garderob som verkligen är att rekommendera.

Tack för att du läser.

Mode, innovation och miljö (forts.)

Denna artikel kommer att tala om företag som inte är öppna med var deras material kommer ifrån eller hur deras arbetare har det. Vissa påstår sig inte veta vad som pågår och hur deras arbetare har det eftersom arbetet delegeras ut till andra arbetare. Dessutom finns det minderåriga på vissa ställen, som i Kina eller Indien, som ljuger om sina åldrar för att kunna arbeta för att försörja sina familjer. För vissa är det det enda sättet att försörja sig, även om förhållanden är hemska och lönerna är dåliga. Många vet säkert detta redan.

När det gäller denna typ av företag så är det upp till oss som konsumenter. För är det något dessa typer av företag vinner på så är det att man som konsument inte kollar upp var material och liknande kommer ifrån, samt hur sakerna är tillverkade. Som nämnts i förra artikeln så påverkar detta även miljön. En positiv sak här är att man mer och mer blivit medveten om dessa saker. För att än en gång koppla detta till innovation så beror den medvetenheten väldigt mycket på den avancering som tekniken har gjort på väldigt kort tid. EU-parlamentet har uttalat sig också om man vill läsa mer.

Tack för att du läser.

Använd gärna detta formulär för att kommentera och ge feedback på texterna.

inresol.se – Allt om innovationer, mode, miljö och teknikinresol.se – Allt om innovationer, mode, miljö och teknik