Dynamiten – en svensk uppfinning

En av de största innovationerna som utvecklats i Sverige är faktiskt dynamiten. Det var den svenska kemisten Alfred Nobel som lyckades skapa denna mycket säkrare uppfinning, gentemot de sprängmetoder som hade nyttjats tidigare. Med hjälp av dynamiten kunde man nu spränga bort berg för att exempelvis komma fram med den blomstrande järnvägen. En mycket viktig uppfinning med andra ord. Idag lever flera stora företag kvar tack vare Alfred Nobel.

Uppfinning med stubin

Omkring 350 patent tog Nobel ut under sin levnadstid men det var dynamiten som gjorde honom känd. Tillsammans med sin far arbetade Nobel med att försöka göra nitroglycerin mer säkert att använda. Nitroglycerin användes som sprängmedel men var också mycket nyckfullt, då det kunde explodera av kraftiga rörelser. Detta vållade problem då det skulle transporteras. Genom att blanda nitroglycerinet med krut och tillsätta en stubin, skapade Nobel en alternativ lösning.

En förmögen man

Tack vare sin många uppfinningar blev Nobel mycket förmögen och grundade flera stora företag som lever kvar idag. I sitt testamente skrev han in att förmögenheten skulle gå till en stiftelse för att delas ut till människor som varje år gjort störst nytta för världen. Nobelpriset är idag välkänt över hela världen och är mycket prestigefyllt. Bland annat är nobelpriset i litteratur varje år en riktig snackis världen över.