Innovationer inom jordbruk och entreprenad

Maskiner har en lång historia av innovation, bland annat inom jordbruk och entreprenad. Jordbruket uppstod för 12 000 år sedan och inte förrän under 1900-talet kom de moderna jordbruksmaskinerna. Även de första grävmaskinerna kom i början av 1900-talet och har med sin innovation förändrat hus- och vägbyggen helt och hållet.

Hos Blinto hittar du moderna entreprenadmaskiner, som grävmaskiner och traktorgrävare. Här finns också en lång rad andra maskiner som kan användas till jordbruk, som traktorer och slåttermaskiner. Blinto erbjuder ett hållbart sätt att förlänga livslängden på begagnade maskiner av alla de slag. Köpare och säljare kan använda Blintos fullständiga nätauktionstjänst för en seriös och trygg budgivning på entreprenadmaskiner, båtar, redskap och mycket mer.

Jordbrukets historia

Grunden till det moderna jordbruket lades under 1900-talet då nya jordbruksmaskiner som traktorer började användas i större skala. Även konstgödseln fick under denna tid ett uppsving. Olika nyheter förenklade näringen och ställde samtidigt krav på allt större avkastningar, vilket behövdes för att de enskilda jordbruken skulle vara lönsamma. På femtio- och sextiotalet kom nya innovationer där tekniker utvecklades för att få maximal avkastning på varje skörd. Nya sädesslag avlades också fram för att producera mer än vad man tidigare gjort.

Traktorns historia

I slutet på 1800-talet började experiment göras på jordbruksredskap som drevs med ångmaskin. Under 1900-talets första hälft var självgående traktorer relativt ovanliga i vårt land, då det var vanligt att småbönderna använde sig av hästar. När de större lantegendomarna började skaffa traktorer blev de mer vanliga i Sverige, samtidigt som de mindre jordbruken slogs samman till större. Industrilönerna gick vid denna tid upp och detta höjde kostnaderna för arbetskraft som behövdes i jordbruket. Då blev det också mer lönsamt att investera i traktorer. Den första bensindrivna traktorn som tillverkades i serieproduktion var ”The Ivel Agricultural Tractor”. Den framställdes först i Bedfordshire mellan 1902 till 1921. År 1905 införskaffades den till Alnarps lantbruksinstitut.

Grävmaskinens historia

Grävmaskinerna kom först i 1900-talets början och skapade då stora förändringar i byggen av hus och vägar. Det fanns i Sverige först ett motstånd mot den ökade mekaniseringen. Man ville att vägarbeten skulle utföras för hand, särskilt i början av trettiotalet då det behövdes arbeten på grund av den ekonomiska depressionen. År 1952 kom så George J. Bataille med en ny idé; han började använda hydraulik i grävmaskinerna. De blev tack vare detta mer lättkörda, lättare och hade möjligheten att finmanövreras, vilket inte hade gått att utföra tidigare.