Det ligger i vår natur

Människan är en enda levande varelsen som kan föreställa sig framtiden. Hen kan i tanken planera för exempelvis morgondagen där andra djur samtidigt bara kan planera för nästa ögonblick. Denna antecipatoriska planering har både gjort oss människor till planetens härskare – och förstörare. Det här avseendet har gått hand i hand med den teknik som samtidigt präglat vår natur. Den är unik i det faktum att det konkreta förenas med det abstrakta i en harmonisk balans. Det har dessutom blivit ett sätt där en grundläggande tanke övergår till en radikal handling. Det här har visat sig inte minst när det kommer till den där framförhållande tankebanan vad vi kan tänkas behöva för att våra gener ska kunna föras vidare.

De ovan nämnda egenskaperna har medfört människan blivit något av det utvalda släktet. Det här har skapat utrymme för alla de där, oftast tekniska, innovationerna som blivit en naturlig del av oss. Uttrycket av människor, för människor kunde inte bli mer sanningsenligt eftersom det samtidigt bara är just vi som både kan frambringa och använda dessa. Genom historiens gång har den idérika människan legat bakom diverse banbrytande innovationer. Oavsett om det ägt rum i Amazonas djungel eller ett kontorshotell i Stockholm handlar det i grund och botten om exakt de premisser som människans, på gott och ont, främsta egenskap baseras på.

Varje uppfinning är unik på sitt eget sätt. Det finns ibland både tydliga likheter och radikala skillnader. Sverige har exempelvis varit förhållandevis ambitiösa i detta avseende då såväl skiftnyckeln som dynamiten legat i dess ägo.

Hänsyn behöver trots allt tas till att dessa tekniska framsteg inte är något för den stora massan. Vi lever alltjämt i en orättvis värld där människor alltid haft olika förutsättningar.

Det gäller att precis som med allt annat finna en balans för att det där ack så viktiga jämviktsläget där teori kan omsättas till praktik kan uppnås.