Skiftnyckeln – en svensk uppfinning

Många svenskar har nog en skiftnyckel liggande hemma någonstans. Det är inte så konstigt då verktyget verkligen är användbart. Vad många inte känner till är att det är en svensk som har uppfunnit den. Namnet på uppfinnaren är Johan Petter Johansson. Det var i slutet av 1880-talet som Johansson uppfann skiftnyckeln tillsammans med en rad andra verktyg. Han drev en verkstad i Enköping varifrån han sökte sina olika patent. Anledningen sägs vara att han helt enkelt blivit less på att behöva använda så många olika verktyg för olika storlekar på muttrarna, och ville ha ett verktyg som kunde göra det mesta. Därmed föddes skiftnyckeln.>

Från lampor till verktyg

Hela 118 uppfinningar hann Johansson göra och flera av dem används fortfarande runt om i världen. Bland annat arbetade han fram olika arbetsbelysningar, det så kallade pendelljuset Tripléx som förbättrade arbetsmiljön för många arbetare på flera håll i världen. Det här kan ses som föregångaren till den mer välkända skrivbordslampan med ställbara lägen. Till syvende och sist är det ändå skiftnyckeln som blev Johanssons mest kända uppfinning. Till stor del för att den verkar finnas i var mans hem och varje gång man använder den, kan man minnas att det var en svensk som uppfann den.