Elektricitet – en av de viktigaste innovationerna

En av de innovationer som har haft allra störst betydelse för människor är elektriciteten. Uppfinningen av el har i sin tur inneburit möjligheten att utveckla en mängd annan teknik. Datorer, betalsystem och avancerad sjukhusutrustning är bara några exempel på produkter som inte hade funnits utan elektricitet.

När det kommer till elektricitet är säkerhet en viktig faktor för att undvika skador och till och med dödsfall. El kan, om den behandlas felaktigt, exempelvis leda till bränder. För att hanteringen av elektricitet ska ske korrekt måste den installeras med rätt utrustning. Överspänningsskydd och annat elmaterial hittar du på elgrossisten.se där du enkelt kan beställa det du behöver till elinstallationen.

Elektricitetens historia

Även om det är svårt att föreställa sig så har inte elektricitet funnits i mer än några hundra år. Innan dess lystes städerna upp av gaslampor och matlagningen skedde på vedspisar. Men vem var det egentligen som uppfann elektriciteten? Svaret är att det inte finns en enskild person som kan pekas ut som uppfinnare. Istället har utvecklingen skett under lång tid av flera olika forskare. Faktum är att redan under antiken var man medveten om elektricitetens kraft. Dock utan att kunna omsätta den i större skala på ett praktiskt sätt.

Från 1500-talet till slutet av 1800-talet var det flera forskare i Europa som utvecklade teorierna om den elektriska kraften. Begrepp som positiv och negativ laddning samt elektromagnetism uppstod under denna tid. Tack vare denna forskning blev fler och fler intresserade av att experimentera med elektriska krafter.

Så småningom ledde forskningen till att konkreta uppfinningar tog form. En av de mest kända är glödlampan som revolutionerade upplysningen i både hem och utomhusmiljöer. Andra betydelsefulla uppfinningar som underlättade livet var tvättmaskinen som blev vanlig i hemmen under 1950-talet. Att slippa det tunga arbetet med att tvätta för hand var förmodligen en befrielse.

En positiv effekt med elektricitetens utveckling var att brandrisken minskade betydligt. Eldrivna apparater istället för exempelvis vedspisar, stearinljus och gaslampor är mycket mer brandsäkert.

Elektricitet i framtiden

I takt med en ökad medvetenhet om risker med höga koldioxidutsläpp från fossila bränslen har el blivit en fråga i fokus. Elbilar och elflygplan ska ersätta bensindrivna och elproduktionen ska bli fossilfri. För att kunna göra det kommer det att krävas nya innovationer som gör att den elektriska utrustningen bli mer energieffektiv. Med andra ord kommer elektricitet att fortsätta vara en av de viktigaste delarna i samhället. Nya idéer och energibesparande lösningar inom elektricitet är idag ett av forskningens trendigaste områden precis som det var i början av 1900-talet!