Innovation – från idé till skapelse

En innovation står för en helt ny grundidé som inte har funnits förut. En innovation kan vara en teknisk uppfinning, en ny kemisk formel, ett botemedel, nya tjänster eller till exempel en helt ny lösning på ett problem.

AI – den revolutionerande nya datorintelligensen

Ända sedan Cern-laboratoriet i Schweiz publicerade världens första hemsida den 20 december 1990, har datorer utvecklats och internet vuxit med 1,24 miljarder webbplatser över hela världen. Allt fler innovativa program skapas för att förenkla vardagen och effektivisera samhället. AI står för artificial intelligence och är enkelt förklarat utvecklade, självlärande algoritmer och system som kan utföra uppgifter liknande mänsklig intelligens. AI föddes redan kring 60-talet då man uppfann den första chattbotten ELIZA som kunde svara på frågor. ELIZA var ett språkbearbetningsprogram skapat vid MIT Artificial Intelligence Laboratory av Joseph Weizenbaum. I dagens samhälle använder man sig allt mer av avancerade AI-algoritmer programmerade för olika syften och funktioner. Det finns en rad användningsområden för AI som avlastar både företag och privatpersoner. Ett exempel är att AI kan skapa realistiska fiktiva porträtt som är så verkliga att man tror det är riktiga personer! Faran med detta är dock att det kan missbrukas för att skapa falska nyheter.

Inom sjukvården har man gjort stora framsteg genom att implementera AI på Karolinska sjukhuset. Där använder man allt mer program med AI för att bland annat effektivisera vårdpersonalens arbeten. Vi använder allt mer teknik även i form av digitala medier. Man ser en växande trend med digitala arbetsplatser med funktioner som förenklar för företaget. Om man äger ett företag och vill skapa en digital arbetsplats, ska man använda sig av omniaintranet.se som har riktigt smarta verktyg, tjänster och funktioner!

Innovationer för en bättre miljö

Miljön på jorden har länge varit hårt belastad av miljögifter, avgaser och utsläpp. Nu samarbetar FN med ett stort antal länder för att uppnå globala mål för hållbar utveckling genom Agenda 2030. Det byggs allt fler vindkraftverk samt även sol- och vattenkraftverk som är revolutionerande uppfinningar för en renare miljö. Den naturkälla som än är evig inom en överskådlig framtid är solen. År 2020 uppfanns en ny revolutionerande typ av solcell som ökar effektiviteten med nästan 50 procent!

En annan smart uppfinning i nutid är elbilen. Den intelligenta och innovativa Nikola Tesla, grundaren till elbilen, skulle vara stolt över att se de elbilar som finns idag! Elbilar är mycket effektiva för en renare och avgasfri miljö både i nutid och i framtiden.

Nästa steg av innovativa uppfinningar inom bilar kan låta som taget ur en science fictionfilm. Faktum är att företaget Terrafugia har skapat en flygbil som snart ska säljas på marknaden! Bilen är lika stor som en personbil och har samma koncept som en drönare. Start och landning styrs av elmotorer på 607 hästkrafter vardera som lyfter bilen rakt upp i luften. Bilen ska inom några år vara färdig för köpare men det kommer att krävas andra körregler och kanske certifikat. Med flygbilar kommer den värld vi lever i idag förändras markant då vi snart kanske inte ens behöver vägar.