Innovation och anställning

När det kommer till att anställa har många bilden av ett kontrakt mellan en privatperson och ett anställande bolag. Detta är något som har förändrats genom åren och en anställning kan numera innebära en mängd olika saker. Exempelvis kan personer ha flera olika anställningar samtidigt som de är direktör för ett eget bolag. En anställning kan också användas som ett sätt för att sponsra ett visum för någon som vill flytta till ett annat land. Därför kommer denna artikel kolla närmre på hur olika industrier har dykt upp genom innovativa företag inom just anställning och HR.

Bemanningsföretag i Sverige

Ett av de områden som dykt upp de senaste årtiondena är de olika bemanningsföretagen i Sverige. Dessa arbetar på ett sätt där privatpersoner har olika typer av korttidskontrakt med bemanningsföretaget, och de anställda därefter arbetar som konsulter ute hos slutkunden. Med andra ord fungerar ett bemanningsföretag som det anställande bolaget, medan den anställde hyrs ut, exempelvis till posten eller till en fabrik. På så sätt har bemanningsföretag på ett innovativt sett gjort det möjligt för att fler deltidstjänster öppnats upp, framförallt för studenter som vill jobba extra vid sidan om studierna.

Företag som sponsrar för arbetsvisum

Ett annat område som är ganska likt bemanningsföretag är vad som kallas för employer of records på engelska. Detta är en typ av företag som tjänar pengar på att sponsra arbetsvisum, vilket i sin tur gör det möjligt för anställda att jobba i ett visst land. Ett bra exempel är om ett svenskt företag vill skicka en anställd till Singapore för att jobba där, men företaget i fråga inte har satt upp ett bolag i Singapore ännu. I detta fall kan det svenska företaget ta kontakt med en employer of records för att sponsra den anställde under tiden som han eller hon ska arbeta i Singapore. I sin tur tar företaget i Singapore som sponsrar arbetsvisumet en summa pengar för att sponsra den anställde på ett arbetsvisum.

Detta är ett ganska vanligt sätt för mindre företag att skicka anställda utomlands på olika uppdrag. Bakgrunden till detta är att nästan alla länder i hela världen kräver att utländska medborgare har ett arbetsvisum eller arbetstillstånd. Det är bara inom EU som svenskar och EU-medborgare kan arbeta fritt, vilket är mycket unikt i världen.