Marie Curie

En av världens största vetenskapspersoner och uppfinnare är Marie Curie som har fått det prestigefyllda Nobelpriset inte bara en gång, utan två. Hon föddes i Polen 1867 och var verksam i Frankrike fram till sin död 1934. Det var när forskaren Henri Becquerel påvisade att uran gav ifrån sig en strålning som tog sig igenom olika material som Curie började sin mest framstående forskning.

Enkla röntgenapparater

Under första världskriget började hon arbetet med att få fram primitiva och enkla röntgenapparater. William Röntgen hade fram tills dess upptäckt röntgenstrålning och denna forskning kunde man nu ta vidare med Curies upptäckter kring strålning. Med ämnen som polonium och radium utvecklade hon röntgenmaskiner tillsammans med sin man Pierre Curie. På den här tiden fanns ingen kunskap om hur pass farlig sådan här strålning kunde vara för människokroppen utan rätt hanteringsåtgärder. Soldater som skadades under kriget togs in och provades med dessa röntgenmaskiner som fortsatte att utvecklas efter krigets slut. Tyvärr dog Maire Curie själv av den strålning maskinerna orsakade men arbetet lever kvar än idag, i form av olika uppfinningar som sjukvården använder över hela världen. Idag vet man bättre hur denna strålning ska användas på ett säkert sätt.