Trägen vinner

Människan är den enda levande varelsen som kan föreställa sig sin och andras framtid. Hen kan idag agera utifrån hur den förväntade morgondagen kommer att se ut. Det här har skapat både fantastiska möjligheter och destruktiva begränsningar. Det har gjort oss både till planetens härskare och sabotörer.

Vi har en förmåga att, oavsett vad det handlar om, alltid vara framåtsträvande individer. Det kan på gott och ont med fog påstås att vi lever i förebyggande syfte.

Det beror på

Vi är alla olika. Det här gör varje enskild individ till ett unikt exemplar av sig själv. Det brukar heta att vi ska försöka vara den bästa versionen av oss själva, vilket också fungerar som en sanning med modifikation. Hänsyn behöver tas till såväl individen som kollektivet där balansen ytterligheterna emellan bör finnas för att den fulla potentialen ska uppnås. Vi är alla individer i ett kollektivistiskt samhälle. Därmed kan det ena inte utesluta det andra.

Människan är innovativ i sin natur och det ter sig därmed heller inte särskilt konstigt att historien också sett ut som den gjort. Innovation har därmed funnits ända sedan vi tog våra första stapplande steg på denna planet. Varje dag präglas därför på ett eller annat sätt av detta fenomen. Ibland utan att gemene man ens är medveten om det.

Innovation handlar i grunden om en slags utveckling som anpassar sig till rådande normer, ideal och värderingar. Ibland kringgås detta faktum genom att banbrytande tankar alternativt idéer strömmar och får genomslag. Det är ett tankebaserat koncept som i samverkan med människans ovan nämnda egenskaper på ett spektakulärt sätt förvandlas till handling. Vi människor har förmågan att se det ur olika perspektiv där ingen väg utesluter den andra.

Då, nu och sen

Människan har en fantastisk anpassningsförmåga. Denna går hand i hand med den ständiga utveckling som pågår. Vi kan oavsett tid, plats eller situation sätta oss in i ett sammanhang vare sig vi vill det eller inte. Vi är alla olika och har därmed också kraftigt varierande bakgrund samt förutsättningar.

Ingen människa är den andra lik, vilket till mångt och mycket också skapat utrymme för det i många former innovativa landskapet. Det här visar sig inte minst hos https://www.explainer.se/ som verkligen tar fasta på det innovativa tänket. Med en noggrann koll i backspegeln tar de sig an den aktuella vägen för att nå det slutgiltiga målet.

Det gäller att precis som med allt annat hitta en balans för att uppnå det ack så viktiga jämviktsläget. Den revolutionerande digitaliseringen sköljer på gott och ont över oss. Vi lever trots allt kvar i den fysiska världen som aldrig till fullo kan ersättas av något digitalt dito.